Brannvern : Slokkesystemer

Vi leverer ulike typer av slokkemidler for alle typer brannobjekt

Våre slokkesystemer består av patenterte og godkjente komponenter som distribuerer middelet til slokkeområdet. Våre produkter og systemer slokker ikke bare effektivt, men passer også estetisk inn i alle miljøer.

Vil du vite mer om slokkemetoder så ta kontakt med oss på tlf. 33 46 75 98 eller post@humanvern og oppgi dine kontaktinfo, og hva du ønsker informasjon om.

 

VANN

sprinklerSprinkler er fortsatt ett av de mest brukte og driftssikre brannslokkesystem. Vann er billig, lett tilgjengelig og har bra kjøleeffekt. Brannen slokkes automatisk med en begrenset mengde vann på et tidlig stadium. Sprinkler er vanlig i industri der store materielle verdier står på spill, men også brukt for sikkerheten for publikum i kjøpesentre, kontor, sykehus, eldresentre med mer. Hvert år redder sprinklersystem mennesker og eiendommer for milliardbeløp over hele verden.

Vanntåke består av meget små vanndråper og en brann slokkes effektivt med små vannmengder. Risikoen for skader på utstyr og miljø er derfor minimal. Dessuten er det enklere å sanere etter slokkingen. To av våre system er MicroDrop og Aquamist. MicroDrop brukes med fordel i kabeltunneler, gassturbiner, maskinrom, tranformatorer, motorer, trykkpresser, generatorer med mer. Aquamist er spesielt utviklet for beskyttelse av brannfarlige væsker og for rom med følsomt utstyr.

inergen gassSkum tilsettes med fordel i sprinkler- og vanntåkesystem med spesielle risikoer, for eksempel et lager av mye brannfarlige væsker. Blant skumanleggene vi leverer utgjør HotFoam anleggene majoriteten, som er et alternativ til tradisjonelle lettskumanlegg. Ved å benytte luft fra selve rommet som beskyttes, selv om dette er fullt av røyk, sørger HotFoam anleggene for rask kjøling og gjør brannslokkingen meget effektiv.

 

GASS

Inergen er en inert gass som beskytter mennesker, miljø og materiell med moderne økologisk teknikk. Inergen består av en blanding av gasser som finnes naturlig i luften som vi puster i. Gassen er spesielt utviklet for å beskytte elektronikk og elektriske innretninger, men benyttes også i mange andre områder. Tyco har gjort over 40.000 installasjoner med Inergen rundt om i verden.

Novec 1230 er en kjemisk gass med en unik kombinasjon av egenskaper – bra slokkeeffekt, høy personsikkerhet, enkel håndtering og minimal påvirkning av miljø. Dessuten er det et mye kompakt system som krever minimal med lagerplass.

Novec 1230 kalles også ”tørt vann” men forårsaker ikke skader som vanlig vann, på for eksempel elektronikk, kunst eller annet følsomt utstyr.

 

 

TILBAKE TIL BRANNVERN